Hoe werkt de therapie?

Stap op! helpt kinderen en jongeren met problemen op sociaal emotioneel gebied. Tijdens een sessie krijgt het kind spelenderwijs inzicht in zijn of haar eigen kunnen en handelen. Door middel van gesprekken, activiteiten en interventies wordt het kind zich bewuster van wat hij denkt, voelt en doet. Het kind leert dat hij zelf keuzes kan maken die kunnen bijdragen aan de oplossing van zijn probleem. Vaak speelt het vergroten van het zelfbeeld een grote rol.

VERSCHIL VAARDIGHEIDSTRAINING EN THERAPIE

Vaardigheidstrainingen Voorbeeld van een hulpvraag: ‘Ik wil leren voor mezelf op te komen’ "Korter traject (± 8)

Therapie
Voorbeeld van een hulpvraag: ‘Ik wel leren omgaan met mijn woedeaanvallen.’ Langer traject (±15)

VERKLARINGSMODEL

De therapie is integratief. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken naar het probleem gekeken, namelijk volgens het hieronder getoonde model.

De invalshoek bepaalt de aanpak van het probleem. Het kind krijgt handvatten aangeboden. Daarmee is het kind in staat om zelf een oplossing te vinden en daardoor een verandering te bewerkstelligen.

verklaringsmodel kinderpraktijk jeugdtherapie stap op in Aalsmeer.

Verklaringsmodel